SUNFLOOR

Laminat Parke

Teknik ÖzelliklerMontaj TalimatıRenk Kartelası

A. Döşeme işleminden önce Döşeme yapılacak zeminin ve ortamın ısı ile nem koşulları:
Döşeme yapılacak zemin ve ortamın ısı ve nem seviyeleri, döşeme işleminden önce, döşeme işlemi sırasında ve işlemden sonra döşeme için uygun ısı ve bağıl nem şartlarına uygun olmalıdır. (Döşeme yapılacak ortamın sıcaklığı min. + 18 ºC olmal›dır. Zemin sıcaklığı min. +15 ºC derece olmalıdır. Döşeme yapılacak ortamın bağıl nem oranı max. % 75 olmalıdır).

Döşeme yapılacak zeminin yüzeyi:
Üzerini Sunfloor laminat parke döşenecek olan tüm yüzeyler, döşeme işinde dikkate alınması gereken teknik flartlara göre işleme hazır olmalıdır.

Zemin denetlenirken özellikle aşağıdaki şartların yerine gelmiş olmasına dikkat edilmelidir:
Zemin kuruluk seviyesi
Yüzeyin düzlük kontrolü (Yüzeydeki dalgalanma bir metrede max. 4 mm olmalıdır.)
Döşeme yapılacak zeminin dayanım/taşıma kapasitesi
Zemin sertliğinin kontrolü
Üzerine döşeme yapılan zemin yüzeyinin temizliği (toz, kir... vb.)
Zemin flapının dışında, mekanda mevcut olabilecek PVC, linolyum, kauçuk veya ahşap zemin kaplamaları üzerine de döşeme yapılabilir; ancak bu durumda yine yukarıda belirtilen koşullar yerine gelmelidir.

Sunfloor laminat parkeler, su dolaşımlı yerden ısıtmalı döşeme sistemlerinin kullanıldığı zeminlerede uygulanabilir. Böyle bir durumda lütfen tedarikçinizden özel döşeme talimatlarını isteyiniz (düz yada ondüleli kraft kağıt).

Ayrıca elektrikli yerden ısıtma sistemlerinde (Yüzey ısı kontrolü) yerden ısıtma sistemi flapın yada beton katmanın içine yerleştirilmiş ise (ısıtma sistemi beton katmanın üstünde değilse) döşeme için uygundur. Zeminin yüzey sıcaklığı max. 28 ºC dereceyi aşmamalıdır. Isıtma sistemi üreten firmadan yüzey sıcaklığının 28 ºC dereceyi geçmeyeceğinin garantisi alınması durumunda ayarlı plaka ısıtma sistemlerinin döşeme zemini olarak kullanılmasına izin verilebilir. Piyasada bulunan standart plaka esasına dayalı elektrikli yerden ısıtma sistemleri aşırı derecede ani ısı değişikliklerinde yüzey ısısının 28 ºC dereceden çok daha fazla ısınmasına neden olurlar. Bu nedenle döşeme zemini olarak uygun değildir.

Uygun olmayan zeminler aşağıdakilerdir:
Tekstil malzemesi (halı, kilim,....vb) olan olan zeminlere döşenmemelidir.
Tuvalet, banyo, sauna gibi ıslak zeminlere döşenmemelidir.

Döşeme işleminde uygulanması gereken temel kurallar:
Yüzeyin nem izolasyonu için zeminlere yaklaşık 0,2 mm kalınlığındaki PE folyo kenarları 20 cm payla üst üste ve tüm yüzeyi kapatacak biçimde serilmelidir. Zemine ses, ısı, nem izolasyonunu sağlamak ve zemin pürüzlerini (2 mm’den az ise) gidermek amacıyla parke döşenmeden önce, parke panellerinin uzun kenarına paralel olacak ve tüm yüzeyi kapatacak biçimde serilmelidir. Şilte fleritleri yan yana serilirken bitişik kenarlı olarak (açık alan kalmayacak biçimde) serilmelidir.
Sunfloor laminat parkeler zemine yüzey sistem döşendiğinden, zemine vidalanmaz, çivilenmez ve yapıştırılmaz.
İki kısa kenar birleşmeleri en az 300 mm’nin altında olmalıdır. Döşeme yapılan alanda Sunfloor laminat parke ile tüm sabit kenarlar (duvar, kalorifer borusu,....vb) arasında 15 mm mesafe bırakılmalıdır.
Döşeme yapılan alanda parke panellerinin boyuna max. 10 m, enine max. 8 m olacak şekilde döşeme yapılmalıdır. Bu ölçüleri aşan alanlarda geçiş profilleri kullanılmalıdır.
Uygulama öncesi ve uygulama sırasında hasarlı ve uygun olmayan paneller ayıklanmalıdır.

B. Döşeme İşlemi
1. Zemin elemanlarında herhangi bir hasar / kusur olup olmadığını kontrol ediniz. Zemin elemanlar›nda yay ve kanalın ne olduğunu inceleyiniz (bak›n›z Resim 1). ‹lk s›ray› odanın sol köşesinden elemanın her iki yay tarafı (bakınız Resim 2) duvara bakacak şekilde döşemeye başlayınız. Döşeme işlemine başlarken duvarla mesafeyi sağlayan mesafe koruyucularını monte ediniz (bakınız Resim 3). Yeni döşenecek elemanı yukarıdan eğik tutarak döşenmiş elemanın bağlantı mekanizmasına yerleştiriniz ve daha sonra zemine düz olarak oturacak flekilde yere indirerek tüm kaplama elemanlarını birleştiriniz. (bakınız Resim 3-1’den 3-3’e kadar.)

2. İlk sıranın son elemanı üzerinde gerekli uzunluğu işaretleyiniz (yayları birbirine bakacak şekilde koruyunuz) ve fazla gelen kısmı kesiniz. Birinci sıranın kaplama elemanından arta kalan parça en az 200 mm uzunlukta ise ikinci sıranın döşenmesine bu parça ile başlayınız. Tüm diğer sıralarda da aynı şekilde bir önceki sıranın arta kalan kaplama paneliyle başlanır. Dikkat! Kenar birleşmeleri en az 200 mm kaydırmalı olarak gerçekleştirilmelidir. Fabrika çıkışlı eğri bir kenarı ve/veya özel desene (örn. dekor fayans) sahip ürünlerde eğri kenara ve/veya desene göre eşit oranda kaydırmaya dikkat ediniz.

3. İlk sırayı döşedikten sonra ikinci sıraya ilk sıranın arta kalan parçasıyla veya eğri kenara ve/veya desene uyum sağlamış eleman parçasıyla parçalayınız. Bunun yayını birinci sıranın birinci elemanın çıkık duran alt dudağına yerleştiriniz (bakınız Resim 4) ve tüm sıra döşenen kadar kalan diğer panelleri dar kenarlarından - yukarıda açıklandığı gibi (bakınız Resim 5 ve 6) birleştiriniz. Sonra bu sıra panellerinin tüm dar kenarları birbirine doğrultulmuş ve birleştirilmiştir. Şimdi birinci paneli veya panel kesitini hafifçe kaldırınız ve bu uzunlamasına kenarından birinci sırayla birleştiriniz. Sıranın tamamı bir önceki sırayla tamamen birleşene kadar bu işlemi tekrarlayınız (bakınız Resim 7 ve 8). Bu sırada dar kenarlar boyunca panellerde artık bir kayma olmamasına dikkat ediniz.

4. Artık eleman eleman, sıra sıra döşeme yapabilirsiniz.

5. Son eleman sırasını işaretlemek için, döşenecek olan kaplama elemanını sondan bir önceki sıranın tam üstüne koyunuz. Artan bir panel parçasıyla (eleman genişliği + kenar derzi genişliği) duvar kontürü önceden belirlenen bir mesafede kaplama elemanına aktarılabilir. 31, 32 ve 33 sınıflarına dahil işyerlerinde döşeme işlemi Bu yıpranma sınıfına dahil işyerlerinde ortalamanın üstünde gerçekleşen bir nem faktörü göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, bu uygulama alanlarında sistem malzemeleri arasında yer alan özel bir yalıtım tutkalının kullanılması flart koşulmuştur. Su sızmasını önleyici tutkalı, dar ve uzun kenar boyunca bağlantıyı sağlayan tüm hat üstünde kaplama elemanlarını birleştirirken tutkal yukarı doğru taşacak şekilde zıvananın üst yüzüne sürünüz. Taşan yalıtım tutkalı, derhal veya kısa bir kuruma süresinden sonra hiç sorun çıkmadan yüzeyden silinebilir. Dikkat! Taşan yalıtım tutkalının altındaki kaplama elemanları arasında derz oluşmadığından emin olunuz.

Kapı pervazları:
Eğer ahşap kapı pervazı mevcutsa, kapının laminat parkenin yerden yüksekliği + yere serilen malzemenin kalınlığı kadar kısaltılması tavsiye olunur. Laminat parkeyi duvarda/kenarda pay bırakarak kapının altına kadar döşeyiniz. Döşeme işlemini böyle bir pervazda sona erdirirseniz, yeni kaplama panelini yatar durumda birleştirebilmek için bir keski vasıtasıyla son döşenmiş kaplama elemanının çıkıntılı duran alt lamba yanağının üstündeki kilit mekanizmasının yerinden kesilerek ayrılması gereklidir. Bu bağlantı bölgesi PVAC tutkal ile tutturulmalıdır. Kısaltılması mümkün olmayan kapı kenarlarında, örneğin metal kapı pervazlarında yerleştirilmiş duvar/kapı fugaları elastik bir fuga malzemesi ile veya uygun kapak profillerle kapatılmalı veya örtülmelidir.

Boru geçişleri:
Boruların konumlarını ölçerek belirleyin ve kaplama elemanları üzerinde işaretleyiniz(kenar derzini dikkate alın). Delikleri boru çapından en az 16 mm daha fazla olacak şekilde açınız. Kaplama elemanını deliklere 45 ºC açıyla yaklaşarak kesiniz. Kesip çıkardığınız parçayı yerine uydurup tutkallayınız.

C. Döşeme işleminden sonra
Sabit veya hareket ettirilen mobilyaların ayak altlarına plastik veya keçeden yapılan parçalar konulmalıdır.
Özellikle ağır mobilyaların yerini mobilyayı kaldırarak değiştiriniz. Tekerlekle mobilya ile koltuk ve sandalyelerin tekerlekleri yumuşak tipte olmalıdır. Parke yüzeyini ıslatmadan, çok iyi sıkılmış, tüy bırakmayan mikro elyaflı bezle temizleyiniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri (fay,...vb.) kullanmayınız. Parkeyi zımparalamayınız.